Najprostszą i najczęściej wybieraną przez osoby fizyczne formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Czy jedna osoba fizyczna może prowadzić dwie, lub więcej, działalności w ramach jednej firmy? Jak rozszerzyć dotychczasowy zakres działalności? W poniższym artykule omówiliśmy kilka kwestii związanych z prowadzeniem kilku działalności gospodarczych przez jedną osobę fizyczną. Zachęcamy do lektury.

Dwie działalności gospodarcze jednej osoby fizycznej w świetle prawa

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, rozpoczęcie prowadzenia przedsiębiorstwa wymaga dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pomocą wypełnionego formularza CEIDG-1, w którym podaje się między innymi dane przedsiębiorcy. Aby móc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, osoba fizyczna musi złożyć stosowny wpis do CEIDG. We wniosku należy podać między innymi dane osobowe przedsiębiorcy (w tym NIP i PESEL), nazwę zakładanej firmy, kody PKD oraz miejsce (lub miejsca) wykonywania działalności gospodarczej.

Art. 27 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa, że przyjęty może zostać jedynie poprawnie wypełniony wniosek oraz szczegółowo definiuje, co decyduje o jego poprawności. Według powyższego artykułu niepoprawny wniosek to m.in. taki, który został złożony przez osobę wpisaną już do CEIDG. To daje nam do zrozumienia, że jeżeli osoba fizyczna chce prowadzić dwie działalności w ramach jednej firmy, musi to zrobić w inny sposób. Jaki?

Rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej osoby fizycznej

Gdy osoba fizyczna decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, dysponuje tylko jednym przedsiębiorstwem. Posiadając już nadany numer NIP, musimy utrzymać tę konkretną działalność bez możliwości założenia następnej. Niemniej jednak, polskie przepisy prawne nie ograniczają rozszerzenia profilu działalności gospodarczej, co umożliwia rozszerzenie zakresu świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej — także pod różnymi markami

Rozszerzenie profilu działalności gospodarczej osoby fizycznej można dokonać poprzez dopisanie dodatkowych kodów PKD w formularzu aktualizacyjnym CEIDG-1. Należy w nim oznaczyć te kody, o które chciałoby się poszerzyć zakres działalności firmy. Wypełniony formularz należy złożyć w przypisanym do działalności urzędzie.

Więcej niż jedna firma osoby fizycznej

Jak wspomnieliśmy wcześniej, pojedyncza osoba fizyczna może mieć jedną działalność gospodarczą. W przypadku JDG nazwą jest imię i nazwisko przedsiębiorcy. Niezależnie od ilości wpisanych kodów PKD, działalność ma nadawany jeden numer NIP. W ramach tego numeru osoba fizyczna może jednak funkcjonować pod różnymi nazwami (markami) prowadzonej przez siebie firmy, jednak nie stanowią one odrębnych firm osoby fizycznej. Ważne jest, aby każda działalność osoby fizycznej działała zgodnie z zadeklarowanym we wniosku PKD.

W przypadku prowadzenia większej ilości marek, na wystawianych rachunkach oraz fakturach powinna znaleźć się zarejestrowana nazwa firmy (nie nazwa marki) oraz jej numer NIP. Na fakturze można natomiast umieścić dodatkowe informacje, takie jak logotyp lub nazwa marki, które umożliwią klientowi zidentyfikowanie nie tyle działalności sprzedawcy, a marki, pod którą działa.

Podsumowanie

Podsumowując, osoba fizyczna może rozszerzając zakres działalności poprzez dodanie nowych kodów PKD. Może tym samym funkcjonować pod różnymi markami, przy czym nadal jest jednym przedsiębiorstwem. Warto pamiętać, że wszelkie formalności związane z rozszerzeniem działalności muszą być zgodne z przepisami prawa. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, który pomoże wyjaśnić wszelkie kwestie związane z prowadzeniem większej liczby działalności gospodarczych przez jedną osobę fizyczną.