Każdy rok niesie za sobą pewne zmiany i udoskonalenia. Tak samo jest w kwestii działalności gospodarczej i rozliczeń. W poniższym artykule przygotowaliśmy spis najważniejszych zmian podatkowych, jakie weszły w życie wraz z nowym 2023 rokiem. Jako przedsiębiorca warto zapoznać się z najnowszymi regulacjami podatkowymi i przede wszystkim być zawsze na bieżąco.

Zmiany podatkowe – co przyniesie 2023 rok

Wraz z naszym wejściem w 2023 rok kalendarzowy weszło również wiele zmian podatkowych. Przygotowaliśmy listę najważniejszych zmian, jakie przedsiębiorcy oraz osoby prywatne doświadczą wraz z nowym rokiem.

  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych – od 1 stycznia 2023 roku wchodzi możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do środków trwałych. Z możliwości tej mogą skorzystać podmioty, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. W ubiegłym roku łączna wartość odpisu amortyzacyjnego nie mogła przekroczyć 230 000 zł. Po aktualizacji, w bieżącym roku kwota ta wyniesie 241 000 zł;
  • roczne rozliczenie składki zdrowotnej – prowadząc działalność gospodarczą, w 2023 roku zobowiązany jesteś do złożenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Czas na dokonanie rozliczenia jest do 20 maja 2023 roku. U przedsiębiorców, którzy wybrali ryczałt, jako formę rozliczenia,mogą wystąpić konieczności dopłat do składki zdrowotnej;
  • zmiana składek ZUS – dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnego ZUSu na start, kwota pełnej składki na 2023 rok wyniesie 1418,48 zł. Odpowiednio kwoty przy ulgach na ZUS wzrosną (do 30 czerwca 2023 do 331,26, po 30 czerwca do 341,72 zł);
  • nowy limit na księgi rachunkowe – limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 roku zostaje zwiększony do 9.654.400 zł;
  • zmiana wskaźnika wyliczania rentowności – od 1 stycznia 2023 r. wskaźnik rentowności wynosi 23%. Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów zostały opłaty z tytułu umowy leasingu środków trwałych, przychody wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz wartości podatku akcyzowego;
  • wejście nowej kategorii podatników – od 1 stycznia 2023 r. ustawa o VAT zostanie rozszerzona o nową kategorię podatników VAT. Zmiany VAT obejmą tak zwaną “grupę VAT”. Zaliczają się do niej podmioty powiązane ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie będące zarejestrowane jako podatnicy VAT;
  • Obowiązek posiadania konta PUE ZUS – wraz z początkiem 2023 roku wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać konto na PUE ZUS.