Estoński CIT to interesująca alternatywa formy opodatkowania dla firm. Po ostatnich istotnych zmianach w odprowadzaniu podatku dochodowego, możliwości jakie daje Estoński CIT mogą okazać się bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu firm. Poznaj korzyści jakie niesie za sobą wybór Estońskiego CITu jako formy opodatkowania.

Estoński CIT jako forma opodatkowania

Estoński CIT jest jedną z możliwych do wyboru form opodatkowania funkcjonującą w polskim prawie. To podatek dla spółek, którego podstawowym założeniem jest zachęcanie firm do ponownej inwestycji swoich dochodów. Po zmianach wprowadzonych w 2022 roku, Estoński CIT stał się bardziej dostępną formą, która może przynieść więcej korzyści dla firm niż miało to miejsce dotychczas.

Na pierwszy rzut oka wybór Estońskiego CITu jako formy opodatkowania wydaje się niekorzystny w porównaniu z tradycyjnym, najczęściej wybieranym przez firmy rozliczeniem. Stawki podatku dochodowego przy Estońskim CIT są wyższe, jednak warto mieć na uwadze jedną rzecz. Mianowicie wspólnik spółki, która wybrała Estoński CIT jako formę rozliczenia, ma prawo pomniejszyć należny podatek PIT o kwotę zapłaconego przez daną spółkę podatku CIT.

Dla przykładu: wspólnicy spółki otrzymujący dywidendę mają prawo do obniżenia ustawowego 19% PIT od wypłacanej dywidendy o część CIT zapłaconego przez spółkę (70% lub 90% zapłaconego CIT, w zależności od zasad rozliczania ryczałtu przyjętego przez spółkę). PIT od dywidendy będzie odpowiednio obniżony z 19 % do 10 % w przypadku małego podatnika, lub do 5 % dla pozostałych spółek.

W takiej konfiguracji suma kwoty opodatkowania będzie nieco niższa niż w przypadku wyboru ogólnej formy opodatkowania.

Kto może skorzystać z Estońskiego CITu?

Mimo wprowadzonych zmian, które znacznie zwiększyły dostępność Estońskiego CITu, nadal nie każda firma może skorzystać z takiej opcji odprowadzania podatku dochodowego.
Estoński CIT mogą stosować spółki:

 • akcyjne,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • komandytowe,
 • komandytowo-akcyjne
 • proste spółki akcyjne

Jednak to nie koniec. Wyżej wymienione spółki muszą spełniać również wszystkie z wymienionych poniżej wymagań:

 • przychody spółek uzyskiwane są z: wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczającymi 50% wszystkich przychodów spółki
 • zatrudniają pracowników na podstawie: umowy o pracę (co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w danym roku podatkowym)
 • wyłącznie osoby fizyczne są udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami
 • nie posiadają akcji ulokowanych w kapitale innej spółki
 • nie sporządzają sprawozdań finansowych za okres opodatkowania ryczałtem zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • złożą zawiadomienie o wyborze Estońskiego CITu jako formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma obowiązywać dane opodatkowanie.

[Sprawdź też: Doradztwo podatkowe – Poznań]

Wdrożenie Estońskiego CITu

Decydując się na wybór Estońskiego CITu jako formy opodatkowania należy uprzednio dokonać analizy mówiącej o tym, czy wybór tej formy będzie dla nas i naszej firmy tym najbardziej opłacalnym. Dalszym krokiem jest wybór sposobu wdrożenia. Do najpopularniejszych należą:

 • przekształcenie dotychczas prowadzonej jednoosobowej działalności w spółkę,
 • powołanie nowej spółki obok funkcjonującego już biznesu.

Z racji zawiłości księgowych, w momencie wdrożenia jak i również utrzymania firmy przy tej formie, nieoceniona jest tu pomoc profesjonalnych doradców księgowych, którzy dokonają stosownych kalkulacji oraz pomogą w wypełnianiu wszelkich formalności związanych z wyborem nowej formy opodatkowania. Dalsze funkcjonowanie przy tej formie również wymaga składania stosownych raportów oraz dalszych analiz czy Estoński CIT nadal jest opłacalny dla naszej firmy. Zlecając to zewnętrznej firmie sami możemy skupić się na interesach a specjaliści w temacie podatków i rozliczeń zajmą się resztą.