Mikrorachunek jest rozwiązaniem wprowadzonym w 2020 roku, które ma za zadanie ułatwić rozliczanie się z urzędem skarbowym. Dotyczy on każdego z nas, nie tylko firmy i przedsiębiorców. Jak działa mikrorachunek i co trzeba o nim wiedzieć? Tej tematyce poświęciliśmy cały poniższy artykuł. Zachęcamy do zapoznania się z nim i poznania cech, jakie charakteryzują mikrorachunek.

Czym jest mikrorachunek?

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadziła obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika, czyli używając tak zwanego mikrorachunku.
Jak widać mamy nie tyle możliwość, ile obowiązek rozliczania się przy użyciu tego rachunku. Warto zatem dowiedzieć się o nim nieco więcej.

Przede wszystkim, aby wygenerować mikrorachunek, który będzie przypisany do nas, nie trzeba tak naprawdę nic robić. Chcąc przekazać przelew do urzędu skarbowego z użyciem mikrorachunku, wystarczy wejść na stronę internetową www.podatki.gov.pl i podać tam swój PESEL (lub odpowiednio nr NIP w przypadku przedsiębiorców). Serwis dostępny jest 24/7 i o każdej porze można automatycznie wygenerować swój numer. Przypisany do nas numer konta jest już stały, niezależnie od zmiany miejsca zamieszkania i tym podobnych. Od teraz przelewy do urzędu skarbowego mogą być wykonywane z taką samą łatwością jak inne przelewy z naszych kont bankowych.

Generowanie mikrorachunku – na co uważać?

Gdy zdecydowaliśmy się wygenerować mikrorachunek, jak przy każdej operacji wykonywanej online, musimy zachować szczególną ostrożność. W sieci nie brakuje oszustów, którzy chcą wyłudzić od obywateli dane. Zakładając swój mikrorachunek, korzystajmy tylko z głównej strony rządowej.
Założony mikrorachunek podatkowy powinien składać się z 26 znaków, gdzie:

  • dwa pierwsze znaki oznacza liczbę kontrolną,
  • dalsza wartość (tj. cyfry 10100071 222) jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy i uzupełniający w NBP,
  • dalsza wartość wynosi 1, gdy użyty został numer PESEL,
  • dalsza wartość wynosi 2, gdy użyty został NIP,
  • po znakach będzie podany odpowiednio numer PESEL lub NIP w zależności od podanego przy rejestracji,
  • kolejne pozycje wypełnione będą zerami tak, żeby rachunek w całości składał się z 26 liczb.

Mikrorachunek – co można nim opłacić?

Wspomniana przez nas na początku ustawa, definiuje jakie wpłaty mogę być wykonywane przy użyciu swojego własnego mikrorachunku. Są to wpłaty:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług
  • niepodatkowych należności budżetowych

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT opisane wyżej, wpłacane są do urzędu na dotychczasowych zasadach. Należy w tym wypadku wykonać przelew do urzędu skarbowego na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Wiele banków oferuje w swoich aplikacjach i na stronach www usługę połączenia mikrorachunku z kontem bankowym. Dzięki temu rozwiązaniu, przelewy do urzędu skarbowego wykonuje się równie łatwo, co te dnia codziennego.

Zalety mikrorachunku

Wprowadzenie mikrorachunku było bardzo dobrym rozwiązaniem, które ułatwiło rozliczanie się z urzędem skarbowym zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym.
Dzięki temu rozwiązaniu pomyłki z przelewami do urzędu skarbowego zdarzają się wręcz sporadycznie, ponieważ przypisany numer konta jest tylko jeden i można go połączyć ze swoim kontem w wielu bankach.
Przyspieszone również zostało oczekiwanie na zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – teraz jest ono dostępne online. Mikrorachunek przyczynił się również do znacznego zmniejszenia długości kolejek w urzędach skarbowych.