Ocena Ryzyka
Inwestycyjnego

95% projektów inwestycyjnych upada, bo „jakoś to będzie”

Niezależnie – ubiegając się o kredyt, dotację czy względy inwestora – każda potrzeba finansowa Twojego przedsięwzięcia będzie brana szczegółowo pod lupę. W ostateczności Twój produkt, projekt i ciężką pracę zweryfikuje rynek.

Korzystając z szerokiego doświadczenia i profesjonalnych narzędzi finansowych, dokonujemy całościowej analizy inwestycji biznesowych. Nim udasz się do banku czy inwestora, dokonamy wspólnie oceny ryzyka finansowego dla Twojego projektu. Określając różne scenariusze, będziesz gotowy rozmawiać z inwestorem na szerokim polu faktów i jego wątpliwości. Dzięki temu zbudujesz własną wiarygodność i świadomość wielu niebezpieczeństw. W ostateczności pewnym krokiem wejdziesz w świat finansów Twojego biznesu a z inwestorów uczynisz partnerów i ambasadorów Twojego przedsięwzięcia.

Stosujemy profesjonalne i zaawansowane wskaźniki opłacalności

NPV

Zaawansowany wskaźnik pozwalający ocenić stopień przepływów gotówkowych
(wpływy i wydatki) związanych z inwestycją. Dzięki ujętej stopie dyskontowej
uwzględnia się zmienność wartości pieniądza w czasie.

IRR

Dzięki temu wskaźnikowi możemy określić próg zerowy inwestycji, od którego
zaczyna się generowanie zysku.

Okres zwrotu z inwestycji

Dla każdego projektu inwestycyjnego określamy optymalny i maksymalny okres
zwrotu z inwestycji. Jest to kluczowy wskaźnik dla podejmowania strategicznych
decyzji.

ROE

Stopa zwrotu z zaangażowania własnego kapitału.

ROI

Stopa zwrotu z całkowitych nakładów inwestycyjnych

Czynniki Oceny
Ryzyka Inwestycyjnego

Czas
To najbardziej nieprzewidywalny czynnik ryzyka inwestycyjnego. Zaangażowane środki tracą swoją wartość, zmieniają się warunki rynkowe
Zdarzenia gospodarcze
W trakcie trwania inwestycji zmieniają się warunki gospodarcze. Dlatego istotnym aspektem oceny ryzyka jest również prognozowanie i modelowanie różnych scenariuszy mających wpływ na realizację inwestycji.
Brak kontroli
Brak kontroli i wskaźników realizacji celu to jeden z najczęstszych powodów niepowodzeń inwestycyjnych. Dlatego wraz z decyzją inwestycyjną należy określić cele i wskaźniki pozwalające na bieżącą kontrolę realizacji inwestycji.

Jak to robimy?

W podjętym projekcie inwestycyjnym wraz z naszymi partnerami najważniejsza jest transparentna komunikacja, jasność celów i partnerstwo.

Realizacja projektu inwestycyjnego odbywa się w ściśle określonych etapach i przy określeniu ryzyka i scenariuszy mających różny wpływ na projekt w czasie.

N

Zbudowanie planu inwestycyjnego

N

Analiza wskaźników, ryzyka i scenariuszy inwestycyjnych

N

Określenie strategii działania

N

Określenie odpowiedzialnych za realizację planu

N

Rozdysponowanie zadań i środków

N

Wdrożenie planu

N

Śledzenie wskaźników i odchyleń (kontrola realizacji)

Nasze Realizacje

723 tys zł - Produkcja komponentów meblowych
Dla naszego klienta – inwestora – dokonaliśmy analizy ryzyka inwestycji w linii odlewniczej wraz z formą odlewniczą i opatentowanym wzorem. Inwestor posiada liczne kontakty w branży meblowej, przez co stanął prze możliwością otrzymania kontraktu na dostawę 18mln metalowych elementów złącznych.

Wielkość inwestycji wyniosła 723tys zł i obejmowała montaż linii produkcyjnej, zakup formy odlewniczej, zakup surowców oraz uruchomienie odlewni wraz z personelem. NPV tego przedsięwzięcia, po licznych konsultacjach i optymalizacjach projektu wyniosła ponad 11%, a okres zwrotu inwestycji oszacowano na 3 lata i 8 miesięcy.

498 tys zł - Projekt R&D z branży logistyki produkcji

Jesienią 2020 zgłosił się do nas młody inżynier konstruktor z pomysłem na produkt dla firm produkcyjnych czy różnego rodzaju warsztatów/serwisów. Produkt ten, którego elementy w tym momencie są w opracowaniu, a niektóre rozwiązania podlegają prawnym zastrzeżeniom ma usprawniać procesy logistyczne w w/w przedsiębiorstwa, zapewniając lepszy przepływ narzędzi, komponentów i informacji – na działach produkcji, narzędziowniach, działach zakupów czy nawet u samych dostawców.

Ponieważ nasz klient nie wiedział i nie chciał zajmować się częścią biznesową i analityczną tylko rozwijając swoją koncepcję, resztę pozostawił nam. W ostateczności powstała trójetapowa strategia uruchomienia projektu wytworzenia produktu wraz ze strategią finansowania i realizacją budżetu.

85 tys zł - Opakowania ekologiczne

To nowy pomysł jednego z naszych wieloletnich klientów, który wciąż próbując dorównywać nowym trendom, postanowił rozszerzyć swoją ofertę o sprzedaż i dostawę opakowań ekologicznych. Ponieważ posiadał własne know-how i zaplecze logistyczne do obsługi obszarów miejskich, potrzebował jedynie zbadać rentowność inwestycji. Mimo wysokiego progu wejścia w ten projekt, całość została oszacowana z okresem zwrotu nie większym niż 15-18 miesięcy. Pierwotne założenia projektu zostały mocno zmodyfikowane co do polityki zakupowej i logistycznej, oraz jeszcze na etapie analizy została dokonana redukcja kosztów o 23%.

117 tys zł - Nowy tytuł

Polacy coraz mniej czytają czasopism lifestylowych, ponieważ wszystko można znaleźć w internecie, natomiast rosnącą popularnością cieszą się różnego rodzaju fachowe czasopisma, do których piszą uznane autorytety w odpowiednich dziedzin. Z takim pomysłem zgłosił się do nas nasz klient, który przy okazji poszukując inwestora strategicznego, potrzebował zbudować optymalny scenariusz inwestycyjny i rozwoju produktu. Po wielu burzliwych analizach, rozeznaniu bardzo rozbudowanego rynku wydawniczego i zebraniu mnóstwa danych został zbudowany taki scenariusz. Odbiegał on daleko od pierwotnych założeń (np. zamiast jednego tytułu w trakcie rozmów została zbudowana konieczność wydania równolegle drugiego tytułu), lecz w efekcie spotkał się on z uznaniem i zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.

Nasze Realizacje

723 TYS ZŁ

Produkcja komponentów meblowych

498 tys zł

Projekt R&D z branży logistyki produkcji

85 tys zł

Opakowania ekologiczne 

117 tys zł

Nowy tytuł

Produkcja komponentów meblowych

Dla naszego klienta – inwestora – dokonaliśmy analizy ryzyka inwestycji w linii odlewniczej wraz z formą odlewniczą i opatentowanym wzorem. Inwestor posiada liczne kontakty w branży meblowej, przez co stanął prze możliwością otrzymania kontraktu na dostawę 18mln metalowych elementów złącznych.

Wielkość inwestycji wyniosła 723tys zł i obejmowała montaż linii produkcyjnej, zakup formy odlewniczej, zakup surowców oraz uruchomienie odlewni wraz z personelem. NPV tego przedsięwzięcia, po licznych konsultacjach i optymalizacjach projektu wyniosła ponad 11%, a okres zwrotu inwestycji oszacowano na 3 lata i 8 miesięcy.

Projekt R&D z branży logistyki produkcji

Jesienią 2020 zgłosił się do nas młody inżynier konstruktor z pomysłem na produkt dla firm produkcyjnych czy różnego rodzaju warsztatów/serwisów. Produkt ten, którego elementy w tym momencie są w opracowaniu, a niektóre rozwiązania podlegają prawnym zastrzeżeniom ma usprawniać procesy logistyczne w w/w przedsiębiorstwa, zapewniając lepszy przepływ narzędzi, komponentów i informacji – na działach produkcji, narzędziowniach, działach zakupów czy nawet u samych dostawców.

Ponieważ nasz klient nie wiedział i nie chciał zajmować się częścią biznesową i analityczną tylko rozwijając swoją koncepcję, resztę pozostawił nam. W ostateczności powstała trójetapowa strategia uruchomienia projektu wytworzenia produktu wraz ze strategią finansowania i realizacją budżetu.

Opakowania ekologiczne

To nowy pomysł jednego z naszych wieloletnich klientów, który wciąż próbując dorównywać nowym trendom, postanowił rozszerzyć swoją ofertę o sprzedaż i dostawę opakowań ekologicznych. Ponieważ posiadał własne know-how i zaplecze logistyczne do obsługi obszarów miejskich, potrzebował jedynie zbadać rentowność inwestycji. Mimo wysokiego progu wejścia w ten projekt, całość została oszacowana z okresem zwrotu nie większym niż 15-18 miesięcy. Pierwotne założenia projektu zostały mocno zmodyfikowane co do polityki zakupowej i logistycznej, oraz jeszcze na etapie analizy została dokonana redukcja kosztów o 23%.

Nowy tytuł

Polacy coraz mniej czytają czasopism lifestylowych, ponieważ wszystko można znaleźć w internecie, natomiast rosnącą popularnością cieszą się różnego rodzaju fachowe czasopisma, do których piszą uznane autorytety w odpowiednich dziedzin. Z takim pomysłem zgłosił się do nas nasz klient, który przy okazji poszukując inwestora strategicznego, potrzebował zbudować optymalny scenariusz inwestycyjny i rozwoju produktu. Po wielu burzliwych analizach, rozeznaniu bardzo rozbudowanego rynku wydawniczego i zebraniu mnóstwa danych został zbudowany taki scenariusz. Odbiegał on daleko od pierwotnych założeń (np. zamiast jednego tytułu w trakcie rozmów została zbudowana konieczność wydania równolegle drugiego tytułu), lecz w efekcie spotkał się on z uznaniem i zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.